O firmě

O firmě

Vrtný a geologický průzkum s.r.o.

Vrtná činnost firmy má nepřetržitou tradici, trvající více než 140 let. Podnik byl založen v Oseku roku 1872 oseckým občanem Juliem Theilem. V roce 1907 zaměstnával již 250 dělníků a prováděl vrty po celém kontinentě a to zejména vrty uhelné, rudné, na pitnou, minerální a užitkovou vodu, na zemní plyn, větrací, odvodňovací a protipožární.

Z roku 1916 jsou datovány artézské studny hluboké 1500 m, jejichž vrtání se provádělo diamantovými dláty. 1.12.1919 byl podnik prodán Zeměvrtné akciové společnosti a 28.6.1920 zaregistrován v obchodním rejstříku pod názvem „Zeměvrtná akciová společnost Julius Theile, Praha, ředitelství závodu v Oseku”. Po uplynutí 37 let je podnik zařazen do koncernového podniku Báňské stavby s ředitelstvím v Mostě jako jeho 4. závod pod názvem „Vrtný průzkum a rekultivace”. Činnost závodu řešila geologické a provozní problémy Severočeského hnědouhelného revíru.

V roce 1990 se náš osecký vrtný závod osamostatnil ze svazků Báňských staveb k.p. Most, ke kterým jsme po různých delimitacích v minulosti patřili. V roce 1993 zprivatizovala Duchcovská obchodní společnost státní podnik Vrtný a geologický průzkum, jehož tradiční sortiment prací zachovala a rozšířila o další činnosti, např. zakládání staveb, sanace staveb atd.

Počátkem roku 2002 prodala DOS VGP Osek část svého podniku – vrty, společnosti Vrtný a geologický průzkum s.r.o. se sídlem v Praze a provozovnou v Oseku, a ta pokračuje v její tradici.

Technologie

Technologie

Prováděné práce

Divize stavebních prácí

piloty

nepažené do pr. 1500 mm, hl. do 30 m

pažené od 630 mm do 1200 mm, hl. do 20 m

mikropiloty

pr. 90 mm – 250 mm, hl. do 30 m

kotvy

pr. 90 mm – 190 mm, hl. do 40 m

injektážní práce

sanace podloží budov, svahů nestabilních hornin apod.

zajištění stavebních jam

zápory

mikrozápory

štetovnice (larseny)

vibroberanění:

bezrezonanční, použitelné i v blízkosti zástavby

larseny, štětovnice, válcované profily apod.

vrtání ve stísněných prostorových podmínkách

Divize geologických prací

sanace starých důlních děl

injektážní práce

zaplavování

odvodňovací či svodové vrty

čerpací vrty

pr. do 900 mm, hl. do 250 m

svodové vrty

svádění podzemních vod do starých důlních děl

hydrogeologické vrty

inženýrsko-geologické vrty

pr. do 220 mm, hl. do 300 m

průzkumné práce pro těžební průmysl

vrty pro studny, tepelná čerpadla, měřící sondy

Reference

Reference

Reference

MUS a. s.

Zakázka: Těžební průzkum Vršany 2008/2011
Realizace: 2008–2011


SD Doly Bílina

Zakázka: Odvodnění skrývkových řezů
Realizace: 2009


Šilhánek a syn

Zakázka: Bariéra H IV.etapa
Realizace: 2008–2011


SD Doly Nástup Tušimice

Zakázka: Těžební průzkum DNT 2010
Realizace: 2010


Šilhánek a syn, a.s.

Zakázka: Bariéra I.1.Etapa vrty I 13–19
Realizace: 2010


Severočeské doly a.s.

Zakázka: Hydrogeologický monitorovací systém – vrty 2011
Realizace: 2011


Palivový kombinát Ústí

Zakázka: Otvírka a průzkum propadu po HDD na p.p.č. 606/1 k.ú. Roudníky
Realizace: 2011


Litvínovská uhelná

Zakázka: Těžební průzkum 2012–2015
Realizace: 2012


Povodí Vltavy

Zakázka: Červené Poříčí
Realizace: 2009


ČR–Ředitelství vodních cest

Zakázka: Slapy – podrobný průzkum
Realizace: 2009


SKP Průmstav

Zakázka: Revitalizace města – opěrná stěna
Realizace: 2009


Metrostav a. s. Praha

Zakázka: Pankrác – bytový dům
Realizace: 2009


Terba s. r. o.

Zakázka: Skládka České Libchavy
Realizace: 2010


Povodí Labe

Zakázka: VD Roudnice, odstranění nánosu ř. km 808,25 – 809,85
Realizace: 2010


Metrostav a. s. Praha

Zakázka: VD Lovosice, odstranění nánosu ř. km 786,5 – 787,4
Realizace: 2010


Metrostav a.s.

Zakázka: R7 MUK Droužkovice – Vysočany
Realizace: 2010


ABC Chomutov

Zakázka: Sandvik Chomutov
Realizace: 2010


Stavby holding cz a.s.

Zakázka: Nábřeží Maxipsa Fíka
Realizace: 2011


SD – Rekultivace Kadaň

Zakázka: Sanace pod protihlukovou stěnou Braňany – etapa 1A a 1B
Realizace: 2011


Sting s.r.o.

Zakázka: Ochranná opatření obce Ledvice – protihluková stěna
Realizace: 2011


Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

Zakázka: OC Fontána Teplice
Realizace: 2012


Certifikáty

Certifikáty

Certifikáty

Firma Vrtný a geologický průzkum s.r.o. je držitelem certifikátu:


Udělený certifikát na systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009 na systémy managementu jakosti s platností do 2. 6. 2014.


Udělený certifikát na systém environmentálního managementu, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 14001:2005 na systémy environmentálního managementu č.DQS-14001/07/06 s platností do 10. 4. 2009.


Udělený certifikát na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který splňuje všechny požadavky specifikace ČSN OHSAS 18001:2008 na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví s platností do 2. 6. 2014.


Pro následující předmět činnosti:

- Stavební činnost v oblasti zakládání a sanace staveb
- Jádrové a hydrogeologické průzkumy
- Monitorovací a širokoprofilové vrty
- Beranění a vibrování štětovnic


Strojní zařízení

Strojní zařízení

Disponujeme následujícími vrtnými soupravami:

Vrtná souprava typu FA -12 a FA - 20 na podvozku

- širokoprofilové hydrogeologické vrty do 400 m
- širokoprofilové dopravní vrty do průměru 1500 mm až do hl. 150 m
- Rotary, vrtání do hloubky 400 m


Vrtná souprava Soilmec SM 14 – na pásovém podvozku

- provádí vrty pro mikropiloty a kotvy
- jádrové vrty – IG průzkum do hloubky 30 m
- studny na pitnou vodu


Vrtná souprava HÜTTE 200/TF – na pásovém podvozku

Rozměry soupravy 120 mm šíře, 2800 mm délka a 1800 mm výška lafety


Vrtná souprava HSV 6132 – na pásovém podvozku

Rozměry soupravy 250 mm šíře, 500 mm délka a 2700 mm výška lafety
- provádí vrty pro mikropiloty a kotvy
- jádrové vrty – IG průzkum do hloubky 30 m
- studny na pitnou vodu


Vrtné soupravy SKB - 500 – mobilní kolové – 7 x

- určené převážně pro jádrové vrtání do hloubky 500 m
- bezjádrové vrtání


Vrtná souprava ZIF 650 – mobilní

- jádrové vrtání do hloubky 650 m
- odvodňovací hydrogeologické vrty


Vrtná souprava Atlas Copco mustang, mobilní, kolová

- provádí vrty pro mikropiloty
- jádrové vrty – IG průzkum do hloubky 150 m
- studny na pitnou vodu
- tepelná čerpadla


Soilmec SR 60 na pásovém podvozku

vrtání pilot v těžkých geologických podmínkách s průběžným pažením
Vrtání pažení průměr
- 1250 mm do 20 m
- 1000 mm do 25 m
-  880 mm do 25 m
-  670 mm do 30 m


Soilmec SR 40 na pásovém podvozku

vrtání pilot v těžkých geologických podmínkách s průběžným pažením
Vrtání pažení průměr
- 1000 mm do 8 m
-  880 mm do 15 m
-  670 mm do 20 m
-  630 mm do 20 m


Soilmec R 415 na pásovém podvozku

vrtání pilot v těžkých geologických podmínkách s průběžným pažení
Vrtání pažení průměr
- 1000 mm do 8 m
-  880 mm do 15 m
-  670 mm do 20 m
-  630 mm do 20 m


Soilmec R 312 na pásovém podvozku

vrtání pilot v nekomplikovaných geologických podmínkách bez průběžného pažením
Vrtání bezpažení průměr
- od 400 mm – 1800 mm hl. do 40 m


Vrtná souprava VRUT mobilní kolová

- bezjádrové vrtání průměr 530 mm
- jádrové vrtání – IG průzkum


Vrtná souprava Lumesa SIG MOUNTY 2000/92/H

Vrtání především pro stavební účely – prostupy, kotevní otvory
vrtá v pevném stavebním materiálu, např. betonu, železobetonu, žule,
diamantovými korunkami 40 mm – 600 mm do hloubky až 15 m
ve stísněných podmínkách, např. ve sklepení apod.


Vrtný motor SR75 WEKA – přídavné zařízení na pásové rypadlo

vrtání velkoprofilových vrtů ve stísněných podmínkách (dráha, pod rozvody el. napětí apod.)


Vibrační beranidlo ICE 18RF – bezrezonanční

vibrovaní ocelových válcovaných profilů (IPE,I, larseny IIIn, apod.)

Dále disponujeme následujícími pomocnými mechanizmy:

Nákladní dopravní prostředky – nákladní vozy, cisterny, kontejnery

doprava materiálu, sypkých hmot, tekutin, dlouhého materiálu


Mechanizační prostředky – rypadla, jeřáby, traktory

zemní práce, zdvihání břemen


Injektážní automatické stanice typ Oberman VS 100

injektážní práce


Mobilní zařízení pro karotážní měření

karotážní měření


Kontakty

Kontakty

Kontakty

Sídlo:

Vrtný a geologický průzkum s.r.o.
Dušní 112/16
110 00 Praha 1
tel./fax: 222 233 330,1, 2


Provozovna:

Vrtný a geologický průzkum s.r.o.
Sokolská 288
417 05 Osek
tel.: 417 837 281
fax: 417 837 137
email: info@vgp-praha.cz