Certifikáty

Certifikáty

Firma Vrtný a geologický průzkum s.r.o. je držitelem certifikátu:


Udělený certifikát na systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009 na systémy managementu jakosti s platností do 2. 6. 2014.


Udělený certifikát na systém environmentálního managementu, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 14001:2005 na systémy environmentálního managementu č.DQS-14001/07/06 s platností do 10. 4. 2009.


Udělený certifikát na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který splňuje všechny požadavky specifikace ČSN OHSAS 18001:2008 na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví s platností do 2. 6. 2014.


Pro následující předmět činnosti:

- Stavební činnost v oblasti zakládání a sanace staveb
- Jádrové a hydrogeologické průzkumy
- Monitorovací a širokoprofilové vrty
- Beranění a vibrování štětovnic