O firmě

Vrtný a geologický průzkum s.r.o.

Vrtná činnost firmy má nepřetržitou tradici, trvající více než 140 let. Podnik byl založen v Oseku roku 1872 oseckým občanem Juliem Theilem. V roce 1907 zaměstnával již 250 dělníků a prováděl vrty po celém kontinentě a to zejména vrty uhelné, rudné, na pitnou, minerální a užitkovou vodu, na zemní plyn, větrací, odvodňovací a protipožární.

Z roku 1916 jsou datovány artézské studny hluboké 1500 m, jejichž vrtání se provádělo diamantovými dláty. 1.12.1919 byl podnik prodán Zeměvrtné akciové společnosti a 28.6.1920 zaregistrován v obchodním rejstříku pod názvem „Zeměvrtná akciová společnost Julius Theile, Praha, ředitelství závodu v Oseku”. Po uplynutí 37 let je podnik zařazen do koncernového podniku Báňské stavby s ředitelstvím v Mostě jako jeho 4. závod pod názvem „Vrtný průzkum a rekultivace”. Činnost závodu řešila geologické a provozní problémy Severočeského hnědouhelného revíru.

V roce 1990 se náš osecký vrtný závod osamostatnil ze svazků Báňských staveb k.p. Most, ke kterým jsme po různých delimitacích v minulosti patřili. V roce 1993 zprivatizovala Duchcovská obchodní společnost státní podnik Vrtný a geologický průzkum, jehož tradiční sortiment prací zachovala a rozšířila o další činnosti, např. zakládání staveb, sanace staveb atd.

Počátkem roku 2002 prodala DOS VGP Osek část svého podniku – vrty, společnosti Vrtný a geologický průzkum s.r.o. se sídlem v Praze a provozovnou v Oseku, a ta pokračuje v její tradici.