Reference

Reference

MUS a. s.

Zakázka: Těžební průzkum Vršany 2008/2011
Realizace: 2008–2011


SD Doly Bílina

Zakázka: Odvodnění skrývkových řezů
Realizace: 2009


Šilhánek a syn

Zakázka: Bariéra H IV.etapa
Realizace: 2008–2011


SD Doly Nástup Tušimice

Zakázka: Těžební průzkum DNT 2010
Realizace: 2010


Šilhánek a syn, a.s.

Zakázka: Bariéra I.1.Etapa vrty I 13–19
Realizace: 2010


Severočeské doly a.s.

Zakázka: Hydrogeologický monitorovací systém – vrty 2011
Realizace: 2011


Palivový kombinát Ústí

Zakázka: Otvírka a průzkum propadu po HDD na p.p.č. 606/1 k.ú. Roudníky
Realizace: 2011


Litvínovská uhelná

Zakázka: Těžební průzkum 2012–2015
Realizace: 2012


Povodí Vltavy

Zakázka: Červené Poříčí
Realizace: 2009


ČR–Ředitelství vodních cest

Zakázka: Slapy – podrobný průzkum
Realizace: 2009


SKP Průmstav

Zakázka: Revitalizace města – opěrná stěna
Realizace: 2009


Metrostav a. s. Praha

Zakázka: Pankrác – bytový dům
Realizace: 2009


Terba s. r. o.

Zakázka: Skládka České Libchavy
Realizace: 2010


Povodí Labe

Zakázka: VD Roudnice, odstranění nánosu ř. km 808,25 – 809,85
Realizace: 2010


Metrostav a. s. Praha

Zakázka: VD Lovosice, odstranění nánosu ř. km 786,5 – 787,4
Realizace: 2010


Metrostav a.s.

Zakázka: R7 MUK Droužkovice – Vysočany
Realizace: 2010


ABC Chomutov

Zakázka: Sandvik Chomutov
Realizace: 2010


Stavby holding cz a.s.

Zakázka: Nábřeží Maxipsa Fíka
Realizace: 2011


SD – Rekultivace Kadaň

Zakázka: Sanace pod protihlukovou stěnou Braňany – etapa 1A a 1B
Realizace: 2011


Sting s.r.o.

Zakázka: Ochranná opatření obce Ledvice – protihluková stěna
Realizace: 2011


Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

Zakázka: OC Fontána Teplice
Realizace: 2012