Strojní zařízení

Disponujeme následujícími vrtnými soupravami:

Vrtná souprava typu FA -12 a FA - 20 na podvozku

- širokoprofilové hydrogeologické vrty do 400 m
- širokoprofilové dopravní vrty do průměru 1500 mm až do hl. 150 m
- Rotary, vrtání do hloubky 400 m


Vrtná souprava Soilmec SM 14 – na pásovém podvozku

- provádí vrty pro mikropiloty a kotvy
- jádrové vrty – IG průzkum do hloubky 30 m
- studny na pitnou vodu


Vrtná souprava HÜTTE 200/TF – na pásovém podvozku

Rozměry soupravy 120 mm šíře, 2800 mm délka a 1800 mm výška lafety


Vrtná souprava HSV 6132 – na pásovém podvozku

Rozměry soupravy 250 mm šíře, 500 mm délka a 2700 mm výška lafety
- provádí vrty pro mikropiloty a kotvy
- jádrové vrty – IG průzkum do hloubky 30 m
- studny na pitnou vodu


Vrtné soupravy SKB - 500 – mobilní kolové – 7 x

- určené převážně pro jádrové vrtání do hloubky 500 m
- bezjádrové vrtání


Vrtná souprava ZIF 650 – mobilní

- jádrové vrtání do hloubky 650 m
- odvodňovací hydrogeologické vrty


Vrtná souprava Atlas Copco mustang, mobilní, kolová

- provádí vrty pro mikropiloty
- jádrové vrty – IG průzkum do hloubky 150 m
- studny na pitnou vodu
- tepelná čerpadla


Soilmec SR 60 na pásovém podvozku

vrtání pilot v těžkých geologických podmínkách s průběžným pažením
Vrtání pažení průměr
- 1250 mm do 20 m
- 1000 mm do 25 m
-  880 mm do 25 m
-  670 mm do 30 m


Soilmec SR 40 na pásovém podvozku

vrtání pilot v těžkých geologických podmínkách s průběžným pažením
Vrtání pažení průměr
- 1000 mm do 8 m
-  880 mm do 15 m
-  670 mm do 20 m
-  630 mm do 20 m


Soilmec R 415 na pásovém podvozku

vrtání pilot v těžkých geologických podmínkách s průběžným pažení
Vrtání pažení průměr
- 1000 mm do 8 m
-  880 mm do 15 m
-  670 mm do 20 m
-  630 mm do 20 m


Soilmec R 312 na pásovém podvozku

vrtání pilot v nekomplikovaných geologických podmínkách bez průběžného pažením
Vrtání bezpažení průměr
- od 400 mm – 1800 mm hl. do 40 m


Vrtná souprava VRUT mobilní kolová

- bezjádrové vrtání průměr 530 mm
- jádrové vrtání – IG průzkum


Vrtná souprava Lumesa SIG MOUNTY 2000/92/H

Vrtání především pro stavební účely – prostupy, kotevní otvory
vrtá v pevném stavebním materiálu, např. betonu, železobetonu, žule,
diamantovými korunkami 40 mm – 600 mm do hloubky až 15 m
ve stísněných podmínkách, např. ve sklepení apod.


Vrtný motor SR75 WEKA – přídavné zařízení na pásové rypadlo

vrtání velkoprofilových vrtů ve stísněných podmínkách (dráha, pod rozvody el. napětí apod.)


Vibrační beranidlo ICE 18RF – bezrezonanční

vibrovaní ocelových válcovaných profilů (IPE,I, larseny IIIn, apod.)

Dále disponujeme následujícími pomocnými mechanizmy:

Nákladní dopravní prostředky – nákladní vozy, cisterny, kontejnery

doprava materiálu, sypkých hmot, tekutin, dlouhého materiálu


Mechanizační prostředky – rypadla, jeřáby, traktory

zemní práce, zdvihání břemen


Injektážní automatické stanice typ Oberman VS 100

injektážní práce


Mobilní zařízení pro karotážní měření

karotážní měření