Technologie

Prováděné práce

Divize stavebních prácí

piloty

nepažené do pr. 1500 mm, hl. do 30 m

pažené od 630 mm do 1200 mm, hl. do 20 m

mikropiloty

pr. 90 mm – 250 mm, hl. do 30 m

kotvy

pr. 90 mm – 190 mm, hl. do 40 m

injektážní práce

sanace podloží budov, svahů nestabilních hornin apod.

zajištění stavebních jam

zápory

mikrozápory

štetovnice (larseny)

vibroberanění:

bezrezonanční, použitelné i v blízkosti zástavby

larseny, štětovnice, válcované profily apod.

vrtání ve stísněných prostorových podmínkách

Divize geologických prací

sanace starých důlních děl

injektážní práce

zaplavování

odvodňovací či svodové vrty

čerpací vrty

pr. do 900 mm, hl. do 250 m

svodové vrty

svádění podzemních vod do starých důlních děl

hydrogeologické vrty

inženýrsko-geologické vrty

pr. do 220 mm, hl. do 300 m

průzkumné práce pro těžební průmysl

vrty pro studny, tepelná čerpadla, měřící sondy